Free Web Hosting
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ      ตำรวจภูธรภาค 3     สถานีตำรวจภูธรในสังกัด    แสดงความคิดเห็น    ร้องเรียนแจ้งเบาะแส    คู่มือประชาชน   ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
     กิจกรรมตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
บริการเช็คเมลล์
 
ระบบสมาชิกอีเมลล์
ระบบสมาชิก Host
 
ระบบรายงานสถิติ
แจ้งเบาะแส
 
ค้นหาหมายจับ
ศูนย์เรียนรู้ออนไลน์
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ  
ประวัติหน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชา
สำนักงานผู้บังคับการ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานสืบสวน
กลุ่มงานสอบสวน
ฝ่ายอำนวยการ  
งานธุรการกำลังพล  
งานนโยบายและแผน  
งานส่งกำลังบำรุง  
งานงบประมาณและการเงิน  
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
คำรับรองปี 2552  
สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม  
E-COP  
 E-DOCUMENT  
หมายเลขโทรศัพท์  
ตำรวจที่ดี มีคุณภาพ  
 
   
สถานีตำรวจภูธรในสังกัด  
สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ  
สถานีตำรวจภูธรชานุมาน  
สถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา  
สถานีตำรวจภูธรพนา  
สถานีตำรวจภูธรลืืออำนาจ  
สถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม  
สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน  
สถานีตำรวจภูธรน้ำปลีก  
สถานีตำรวจภูธรปลาค้าว  
สถานีตำรวจภูธรโพนทอง  
   
   
                                                                                                
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
การปราบปรามอาชญากรรม
     
   
       เมื่อวันที่ 29 ก.ค 2552     พ.ต.อ.วีระพงษ์ พงษ์พุ่ม   ผกก.สภ.เมืองอำนาจเจริญ แถลงข่าวการจับกุมตัวผู้ต้องหา
  ที่หลบหนีไปเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2552     และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาทราบว่าเคยทำงาน
  ที่สวนยางที่จังหวัดกระบี่ จึงได้ประสานกับ สภ.คลองท่อม จ.กระบี่ จนสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ [รายละเอียด]
   
   
         
     เมื่อวันที่   27   ก.ค. 2552      พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ    พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชัยพงษ์
  โชติวรรณ สวญ.สภ.น้ำปลีก และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.น้ำปลีก ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายมงคล สีลาทะและนางเจนจิรา
  สีลาทะ   ผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย      พร้อมด้วยของกลางยาบ้า 5,950 เม็ด
  [รายละเอียด]
 
   
     เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2552 พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีระพงษ์ พงษ์พุ่ม
  ผกก.สภ.เมืองอำนาจเจริญ พ.ต.ท.ชัยพงษ์ โชติวรรณ สวญ.สภ.น้ำปลีก และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.น้ำปลีก เจ้าหน้าที่
  ิ์ ชป.ปส.ภ.จว.อำนาจเจริญ ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายนคร ดวงแก้ว และนาง สุภาภรณ์ จันทะยา ผู้ต้องหาในข้อหาร่วม
  กันมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย พร้อมของกลางยาบ้า 189 เม็ด [รายละเอียด]
   
   
        เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2552 พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีระพงษ์ พงษ์พุ่ม
  ผกก.สภ.เมืองอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ   ชป.ปส.ภ.จว.อำนาจเจริญ ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายสมรถ เนตรวงศ์
  อายุ   32 ปี   พร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนพกสั้นขนาด  9 มม. พร้อมกระสุน ยาบ้าจำนวน  15  เม็ดที่บริเวณกระท่อมนา
  ในหมู่บ้านไก่คำ  ต.ไก่คำ  โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อ
  จำหน่าย[รายละเอียด]
   
      เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2552 พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ ร่วมกับ ปปส.ภ.3 และ ตชด.22
  ได้สนธิกำลังกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแบบบูรณาการ        พร้อมด้วยกำลังพลจากสถานีตำรวจใน
  ์สังกัดจำนวน 200 นาย ทำการตรวจค้นสถานที่เป้าหมายในพื้นที่หมู่บ้านโพธิ์ศิลา และหมู่บ้านสองคอน ต.โนนโพธิ์
  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ [ รายละเอียด ]
   
   
      เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2552 พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ ร่วมกับ ปปส.ภ.3 และ ตชด.22
  ได้สนธิกำลังกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแบบบูรณาการ        พร้อมด้วยกำลังพลจากสถานีตำรวจใน
  สังกัดจำนวน 200 นาย ทำการตรวจค้นสถานที่เป้าหมายในพื้นที่หมู่บ้านห้วยถ่ม [ รายละเอียด ]
   
   
   
     เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2551 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัว นาย ยุทธนา ศรีครชุม ผู้ต้องหาในข้อ
  หาลักทรัพย์ในเคหสถานฯ โดยพฤติการณ์ของคนร้ายรายนี้จะแต่งกายคล้ายตำรวจ และจะทำการโจรกรรมทรัพย์
  สินตามบ้านพักที่ไม่มีคนอยู่อาศัยในเวลากลางวัน [ รายละเอียด ]
   
   
     
โครงการ กิจกรรม
 
 
          โครงการกวดขันวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จราจร ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน       การดำเนินการกวดขันวินัย
จราจรจะใ้้ช้การว่ากล่าวตักเตือนเป็นลำดับแรก            หากประชาชนยังคงกระทำผิดซ้ำจะดำเนินการปรับตามอัตราโทษสูงสุด
[รายละเอียด]
 
 
 
            โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีตรวจค้น จับกุม ยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้มีความรู้
มีความเข้าใจและมีทักษะทางยุทธวิธีที่ถูกต้องในการตรวจค้นจับกุม และเพื่อลดการสูญเสียทางด้านกำลังพลจากการต่อสู้ของผู้
กระทำผิดขณะเข้าทำการจับกุม [รายละเอียด]
 
 
           
            โครงการเยาวชนสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเินินการตามนโยบายของรัฐบาลและสำนัก
งานตำรวจแห่งชาติ     เป็นนโยายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยบูรณาการและดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา [รายละเอียด]
 
 
 
   
ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานการบันทึกข้อมูลรถยนต์ถูกโจรกรรม www.lostcar.go.th
นโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ของนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตร
บัญชีหมายจับของ ภ.จว.อำนาจเจริญ
แบบฟอร์มขอใช้งานระบบ E-COP
แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตำรวจภูธรภาค 3
รายงานผลการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของ ภ.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ในเมือง
คัทเอ้าต์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ 1 โรงพัก 1 วัด 1 โรงเรียน
คัทเอาต์โครงการกวดขันวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุของตำรวจภูธรภาค 3
นโยบาย 6 หลัก 9 เร่ง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2550-2554
 แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตร. 2550-2554
ผลการดำเนินการการจัดการองค์ความรู้
แบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจ (Front Office)
 
ข่าวประกวดราคา
สรุปรายการซื้อประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2550
สรุปรายการจ้างประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2550
สรุปรายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2550
สรุปรายการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
สรุปรายการจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ สภ.น้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ
ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ สภ.น้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.น้ำปลีก พร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรน้ำปลีกพร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.น้ำปลีก พร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
 
ข่าวเด่นวันนี้
 
 
 
    
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 482 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-4551-2013, 0-4545-1934  โทรสาร 0-4545-1587
จำนวนผู้เยี่ยมชมลำดับที่
Hit Counter 
 
      นาย บุญสนอง  บุญมี ผวจ.อำนาจเจริญ ผอ.ศตส.จ.อจ.ได้มอบใบประกาศ
เกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.อำนาจเจริญ ที่มีผลงานด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด ในห้วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2552 [รายละเอียด]
 
 
 
       
          ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
รักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 145 นาย ในโครงการ"กองร้อยควบคุม
ฝูงชนอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดอำนาจเจริญ" ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค.2552
ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ [รายละเอียด]
 
 
       พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ มอบรถเข็นสำหรับผู้
พิการ ตามโครงการ   "ตำรวจเป็นมิตร ใกล้ชิดประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนผู้
พิการ"      เมื่อวันที่  1 ก.ค.   2552   ณ    สนามหน้าที่ทำการ ภ.จว.อำนาจเจริญ
[รายละเอียด]
 
 
 
        เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2552 คณะกรรมการประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจประจำปี
2552 ตำรวจภูธรภาค 3      ได้เดินทางมาตรวจประเมินการประกวดการฝึกยุทธวิธี
ตำรวจของ สถานีตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ [รายละเอียด]
 
 
 
 
         พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมตำรวจบ้านได้ความรู้เรื่องการจราจร ของตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจ
เจริญ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2552 ณ ห้องประชุมพญานครินทร์ [รายละเอียด]
 
 
 
 
        พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด
การฝึกอบรมตามโครงการ "พัฒนาประสิทธิภาพหัวหน้าสายตรวจ ตำรวจภูธรจังหวัด
อำนาจเจริญ" ระหว่งาวันที่ 18-24 มิ.ย. 2552 ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน จำนวน 66 นาย [รายละเอียด]
 
 
         พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ      ตรวจเยี่ยมสถานี
ตำรวจในสังกัดในการตรวจราชการตามโครงการพัฒนางานจเรตำรวจ      ประจำปี
2552 [รายละเอียด]
 
 
 
      เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2552 พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์ รอง ผบ.ตร.(ปป4) เดินทางมา
ตรวจเยี่ยมตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ    พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่   
ข้าราชการตำรวจ [รายละเอียด]
 
 
 
 
      พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่
ตำรวจชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ   ที่ได้เดินทางไป
รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณทำเนียบรัฐบาล [รายละเอียด]
 
 
 
       พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ ผลพิบูลย์ รอง ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ กล่าวบรรยายในโึครง
การเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครจราจร    เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลด
อุบัติเหตุจราจร การป้องกันอาชญากรรมเบื้องต้น   การตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด   และ
การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร [รายละเอียด]
 
 
 
       ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ       จัดการฝึกอบรมในโครงการยุทธวิธีตำรวจ
ในการตรวจค้น     จับกุมยาเสพติด เมื่อวันที่ 12-14 มี.ค. 2552 ณ ห้องประชุมพญา
นครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ [รายละเอียด]
 
                                                                                                   [ กิจกรรมย้อนหลัง ]